Utbildning - Klicka på önskad kurs för mer information

KURSER FÖR ARBETE I FALLRISKMILJÖ

Kurserna från CRESTO är planerade och kvalitetssäkrade i genomtänkta program. Vi rekommenderar också att kurserna följs upp med repetition för att deltagarna ska vara uppdaterade i det senaste utifrån praktik och teori.
Kurskonceptet baserar sig på gällande lagar och föreskrifter och är sammansatt för att fungera för de flesta branscher inom området för arbete i fallriskmiljö. När det behövs så skräddarsyr CRESTO också kurserna efter ert behov. Kontakta oss för mer information.

 

Fallskydd | Grund
Arbete på tak
Räddning | bas
Räddning | Avancerad
Räddning Smartline
Tripodkurs
Kompetent person PPE
Montering kompetent person 2 system
Montering kompetent person 4 system
Mastcertifikat
Mastcerifikat | Rep
Power ascender Actsafe ACC
Power ascender Actsafe PME
SPRAT L1
SPRAT L2
SPRAT L3
GWO Working at Heights

GWO Sea survival

GWO Ergonomi

GWO Fire Awareness

GWO First Aid
Vindkraft | Rep
Wing Access

Första hjälpen

D-HLR

D-HLR Första hjälpen

 

Planerade kurstillfällen 2016 Augusti - December

Plats: Cresto, Halmstad

Datum Tid Kurs
2016-08-30 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-08-30 13.00-17.00 Räddning Bas
2016-09-13 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-09-13 13.00-17.00 Kompetent Person
2016-09-15 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-09-15 13.00-17.00 Räddning Bas
2016-09-19 08.00-16.00 GWO Work at height Dag1
2016-09-20 08.00-16.00 GWO Work at height (Repetition) Dag 2
2016-09-21 08.00-12.00 GWO Fire Awareness
2016-09-21 13.00-17.00 GWO Manual Handling
2016-09-22 08.00-16.00 GWO First Aid Dag 1
2016-09-23 08.00-16.00 GWO First Aid Dag 2
2016-10-11 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-10-11 13.00-17.00 Räddning Bas
2016-10-13 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-10-13 13.00-17.00 Kompetent Person
2016-11-15 08.00-16.00 Fallskydd Grund
2016-11-15 08.00-16.00 Arbete på Tak
2016-11-22 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-11-22 13.00-17.00 Räddning Bas
2016-11-29 08.00-12.00 Mastcertifikat, Telecom Dag 1
2016-11-30 13.00-17.00 Mastcertifikat, Telecom (Refresher) Dag 2
2016-12-13 08.00-12.00 Fallskydd Grund
2016-12-13 13.00-17.00 Kompetent Person