Service

Periodisk kontroll, underhåll och reparation

 

Enligt Europa Norm (EN365:2004) skall fallskydds-, stödutrustnings- och evakueringsutrustningar lämnas in för periodisk kontroll minst var tolfte månad. Är utrustningen utsatt för mycket slitage skall den kontrolleras oftare.

 

Kontrollen skall utföras av en ”kompetent person” som skall vara certifierad av en producent.

 

Varje användare är även skyldig att kontrollera utrustningen innan användning, den så kallade dagliga kontrollen.

 

Vi utför periodiska kontroller både på våra servicecenter och ute hos kund. Många av våra kunder har serviceavtal där vi regelbundet kontrollerar och underhåller produkterna.

 

De kunder som förfogar över mycket utrustning kan även gå kurs hos oss för att bli certifierad ”kompetent person”.

 

Vi rekommenderar även användning av vår inspektionsdatabas Inspector för att enkelt och säkert registerera besiktningar.