ResQ

 

ResQ


 

Den röda boxen - originalet

År 2007 förvärvades det danska fallskyddsbolaget ResQ A/S som idag är en del av Cresto och vår totala produktportfölj. Tillsammans har vi idag i mer än 15 år levererat räddnings- och evakueringsutrustning till vindkraftsindustrin. Under tiden har vi skaffat oss stor erfarenhet av säkerhetsaspekterna både i- och utanför en turbin.

 

Den röda ResQ boxen har blivit en symbol och fungerat som en entreprenör för att bygga position och medvetenhet på marknaden kring behovet av räddningsutrustningar.