Oscar

 

Oscar


OFF SHORE CLIMBING ASSISTANT RETRACTABLE

 

Under utvecklingen av OSCAR™ lade vi särskild vikt vid de årliga vädervariationerna på ett antal utvalda platser på norra halvklotet. Beräkningsmodeller med dyningar, våglängd och våghöjd liksom skillnader i strömmar och tidvatten har utvärderats noggrant utifrån användarens utgångspunkt.

 

 

Vi beslöt att utveckla OSCAR™ med så hög kvalitet att den färdiga utrustningen i praktiken inte påverkas alls av den med årstiderna växlande marina miljön.

 

Målet är att enheten rätt använd inte ska kräva något underhåll under hela vindkraftverkets livslängd.

 

För närvarande kan vi visa att själva enheten (blocket) klarar sex år utan underhåll. Prov genomförs kontinuerligt för att öka vår kunskap om förväntad livslängd.

 

Konventionella fallskyddsblock får enligt standard EN 360 medge en maximal stoppsträcka på 1,7 m. Vid avstigning från båt till stege ökar i praktiken denna sträcka skaderisken för användaren.

 

Vi har lyckats minska maximala stoppsträckan till 0,7 meter med en maximal last enligt ANSI på 136 kg och sänkt belastningen på kroppen till 4,4 kN, jämfört med standardens krav på max. 6 kN.