Fallskyddet

Många personer arbetar dagligen på hög höjd i fallriskmiljö. Lagstiftning och föreskrifter ger arbetsgivaren skyldighet att tillgodose säker utrustning och utbildning till sina anställda.

 

Vi bryr oss om dig som använder våra produkter och erbjuder de kompletta lösningarna samt förutsättningarna för en säker arbetsdag.

 

Kontakta oss gärna för rådgivning eller mer info om våra produkter och tjänster.

 

 

Fallskyddet.

 

 

 

Vi säljer ett kompatibelt system av produkter baserat på användarens behov.

 

Vi håller utbildning för att ge användaren kunskap och trygghet vid användning av sina produkter.

 

Vi hjälper kunden med att installera sina produkter (ex fasta system).

 

Vi hjälper kunden med den årliga kontrollen och reparationer.