Actsafe Power Ascenders

ACTSAFE Power Ascenders

 

CRESTO är distributör för Actsafe Power Ascenders i Sverige och Danmark.

 

Power Ascenders hittar fler och fler användningsområden. Idag, mer än 10 år efter att de första lanserades, hittar man dem inom räddningstjänst, telekombyggnation, vindkraft, vattenkraft, linjenäten, poliskåren och det militära.


Med denna metodik behöver man bara klättra när man sätter upp arbetsrepen. Fördelar är att man sparar tid, undviker slitande klättring på stegar (dvs bättre ergonomi) .

 

Ytterligare tillbehör för att göra ditt arbete säkrare hittar du hos oss.

 

Kontakta oss för mer information om Actsafe PME/ACC

 

www.actsafe.se