Opplæring - Klikk på ønsket kurs for mer informasjonn

Kurs for arbeide i fallrisikomiljø

Kursene fra CRESTO er planlagt og kvalitetssikret i vel gjennomtenkte program. Vi anbefaler også at kursene følges opp med repetisjoner for at deltagerne skal være oppdatert i det siste ut fra teori og praksis.

 

Kurskonseptet baserer seg på gjeldende lover og forskrifter og er sammensatt for å fungere i de fleste bransjer hvor det utføres arbeider i fallrisikomiljø. Om nødvendig skreddersyr CRESTO også kursene etter deres behov.

 

Fallsikring | Grunn
Arbete på tak
Räddning | bas
Räddning | Avancerad
Räddning Smartline
Tripodkurs
Kompetent person PPE
Montering kompetent person 2 system
Montering kompetent person 4 system
Mastcertifikat
Mastcerifikat | Rep
Power ascender Actsafe ACC
Power ascender Actsafe PME
SPRAT L1
SPRAT L2
SPRAT L3
GWO Vindkraft
Vindkraft | Rep
Wing Access