Oscar

 

Oscar


OFF SHORE CLIMBING ASSISTANT RETRACTABLE

 

DETTE ER ikke en vanlig fallsikringsblokk. OSCAR er konstruert med en forseglet innvendig konstruksjon og linexbelegg på utsiden. Dette er en fallsikringsblokk for klatring offshore, konstruert til bruk under ekstreme forhold i havsmiljøer.

 

 

I HENHOLD til standard EN 360 tillater konvensjonelle fallsikringsblokker en maksimal fallengde på 1,7 m. Denne lengden vil faktisk øke risikoen for at brukeren skal bli skadd mellom fartøyet og leideren. Med vår konstruksjon har vi greid å redusere den maksimale falllengden så mye som mulig, til 0,7 meter. Samtidig har vi redusert belastningen på brukerens kropp til kun 4,4 kN ved et fall, sammenlignet med den tekniske standarden som tillater 6 kN.

 

DEN FORVENTEDE levetiden til konstruksjonen i vanlig bruk er 30 år med et anbefalt serviceintervall på 6 år. Intervallet på 6 år skyldes produktkvaliteten og er dokumentert på bakgrunn av erfaringer siden lanseringen av OSCAR i 2007. Det gjennomføres løpende tester for å styrke vår kunnskap om produktets livssyklus.

 

SÅ NÅR ALT kommer til alt, er det snakk om sikker forflytting fra fartøyet til leideren, og sikkerheten til dem som klatrer opp og ned i leiderne for å sikre forsyningen av grønn energi.