Om Cresto

The cresto
story continues.

Cresto – for professionals working at heights.

 

Våre fallsikringsløsninger bunner i en forståelse og respekt mellom våre innovatører og de som i sluttlinjen skal kjenne seg trygge og kunne stole på våre produkter – nemlig våre brukere. Den røde tråden som gjennomsyrer vår virksomhet fra innovasjon til sluttprodukt, handler om brukernes sikkerhet – og om å redde liv.

 

Produksjon av seler og liner er et håndverk, med fokus på kvalitet og design, derfor foregår produksjonen i Sverige. Alle detaljer er utformet for å forenkle bruken av våre produkter og dermed gjøre utstyret så sikkert og komfortabelt som mulig.

 

En betydelig del av vår virksomhet består av opplæring, service og installasjoner av faste system. I tilslutning til vår produksjon i Halmstad har vi også en opplæringsavdeling hvor kunder er mer enn velkomne.

 

CRESTO AB ble etablert 1999 og har siden 2002 vært et selskap og varemerke innen Skydda og B&B Tools. Vi er fortsatt et ungt selskap, men har siden oppstarten vært drevet av dedikerte medarbeidere med lang erfaring og kompetanse fra bransjen.

 

I 2007 kjøpte vi det danske fallsikringsselskapet ResQ A/S som idag er en integrert del av Cresto og vår totale produktportefølje. I og med dette oppkjøpet er vi markedsledende på spesifikt redningsutstyr til den globale vindkraftsindustrien. Cresto er også markedsledende på vårt hjemmemarked i Norden, og det satser vi på å fortsette med i årene framover.

 

Cresto AB er i dag kvalitetssertifisert innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø (ISO9001, 14001 og OHSAS 18001).