Huolto

Vuosittainen tarkastus, huolto ja korjaus

 

Standardin (EN365:2004) mukaan putoamissuojaimet, tukivarusteet sekä pelastus- ja evakuointivarusteet on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Jos varusteita käytetään paljon, tarkastus on tehtävä useammin.

 

Tarkastuksen suorittajan täytyy olla valmistajan valtuuttama henkilö, nk. ”pätevä henkilö”

 

Silmämääräinen tarkastus on tehtävä ennen jokaista käyttökertaa.

 

Teemme tarkastuksia sekä Lahdessa että asiakkaan luona. Monella asiakkaallamme on huoltosopimus, joka kattaa varusteiden säännölliset tarkastukset ja huollot.


Asiakkaat, joilla on paljon varusteita, voivat myös itse käydä tarkastajakurssin.

 

Me suosittelemme myös käyttämään tarkastustietokantaamme, Inspectoria, joka on helppo ja varma tapa rekisteröidä tarkastukset.