En Standardit

Henkilönsuojaindirektiivi
Henkilönsuojaindirektiivi (89/686/ETY) saatettiin voimaan Suomessa 1.1.1994 valtioneuvoston päätöksenä henkilönsuojaimista (suojainpäätös) (1406/1993,liite1). Siinä on määräykset suojainten terveyttä ja turvallisuutta koskevista perusvaatimuksista ja toimenpiteistä, joita suojainten markkinoille saattaminen edellyttää valmistajalta. Päätöstä sovelletaan sekä työssä että vapaa-aikana käytettäviin suojaimiin.

 

 

EN Standardit.
Creston putoamissuojaimet on kehitetty turvaamaan putoamissuojainkäyttäjän terveys ja henki. Putoamissuojaimet ovat kategoria III suojaimia, jotka suojaavat vakavilta vaaroilta tai hengenvaaralta.

 

Tuotteet ovat CE merkittyjä ja ne täyttävät yhteisten eurooppalaisten EN-standardien vaatimukset.