EN standardid

CE-märgistus.
Isikukaitsevahendite CE-märgistus. Sertifitseerimine annab tootjale võimaluse lisada tootele CE-märgistus, mis on hädavajalik toote pääsemiseks Euroopa turule. Direktiiv, mida mõnikord kutsutakse ka PPE direktiiviks (lühend ingliskeelsest väljendist Personal Protective Equipment), on toodud üle Rootsi seadusandlusesse töökeskkonnaameti (Arbetsmiljöverket) eeskirjade AFS 1996:7 näol.

 

II ja III kategooria kaitsevarustuse tootja peab kasutama nn teavitatud asutust, mis kinnitab tüübihindamise põhjal, et toode vastab direktiivi kohaldatavatele nõuetele. Tüübihindamine toimub harmoneeritud Euroopa standardi järgi (kui vastav standard on olemas). Heakskiitva tulemuse korral antakse välja EÜ tüübihindamise tõend (nimetatakse mõnikord ka sertifikaadiks). III kategooria toodete puhul (kukkumiskaitsevahendid) peab tootja lisaks tüübihindamisele laskma teavitatud asutusel valmistatud tooteid pidevalt kontrollida. Kontrollida võib tooteid või siis tootja kvaliteedisüsteemi. Tootja valib ise kasutatava alternatiivi.

 

 

EN standardid
Cresto poolt toodetud kukkumiskaitsevarustuseks on kasutaja elu päästmiseks välja töötatud kukkumiskaitsesüsteemid (kategooria 3, PPE: personaalsed kukkumiskaitsevahendid inimelu ohustava või suure ohu korral). Kõik tooted peavad vastama kehtivatele Euroopa standarditele (EN) ja olema nende alusel heaks kiidetud.