Kukkumiskaitse ABC

Lihtne viis kukkumiskaitsesüsteemi osade meeldejätmiseks on ABC (Anchorage, Body, Connecting device). Lihtsalt väljendudes ei ole teie kukkumiskaitsesüsteem terviklik, kui puudub mõni nendest osadest. Kuna olemas on mitmeid erinevat tüüpi tooteid, siis on tähtis tagada, et kõik komponendid omavahel ühilduksid.

 

A Ankurdamispunkt

Ühendusköie kinnituspunkt, mis peab olema kinnitamiseks kindel ja taluma vähemalt 12 kN suurust koormust. Olemasolevad ankurdamispunktid võivad asuda näiteks I-talades, ehitustellingutes või teistes statsionaarsetes/struktuursetes punktides.

  • Püsivad ankurdamispunktid, nt ankurdamissilmus, horisontaalsed tross-süsteemid, horisontaalsed relss-süsteemid.
  • Ajutised ankurdamispunktid, nt ankurdamisköis lindi/trossi vms kujul.

 

B Täisrakmed

Kasutatakse kasutaja hoidmiseks ja turvaliseks püüdmiseks enne kukkumist, kukkumise ajal ja pärast kukkumist.

  • Täisrakmeid kasutatakse kõikide kukkumisohtlike olukordade puhul.

 

C Ühendusköis

Kasutatakse täisrakmete ja ankurdamispunkti vahel.

  • Kukkumist leevendav köis: max 2 meetrit, kukkumisleevendiga.
  • Kukkumiskaitseplokk: ühendusköie automaatse tagasitõmbega ja integreeritud kukkumisleevendiga.
  • Kukkumist tõkestav köis: kukkumiskaitsesüsteem, mis võimaldab töötada riskikohtades ning püüab kasutaja kukkumise korral kinni; kukkumisleevendiga
  • Tugiköis: süsteem, mis pakub kasutajale tuge ning ühtlasi takistab kasutajal riskikohta sattuda; kukkumisleevendita.

 

 

…ja ärge unustage päästeplaani!